Bize Ulaşın

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Anasayfa / Makale & Blog /Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Mersin Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

 

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin kanuni dayanağı Türk Borçlar Kanununun 29/1 maddesidir. Borçlar Kanunumuzun 29/1. Fıkrasında bir sözleşmenin gelecekte yapılmasına ilişkin sözleşmelerin geçerli olduğu kabul edilmiştir. Türk Borçlar Kanunumuzun bu hükmüne göre satış vaadi sözleşmesi, bir önsözleşmedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uygulamada sıklıkla başvurulan ve çokça karşılaşılan bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme, geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile satış vaadi borçlusu bir taşınmazın mülkiyetini vaat alacaklısına devretmek, vaat alacaklısı da satış parasını ödeme borcu altına girer. Taşınmazı devri borcu altına giren taşınmazı devretmediği takdirde satış vaadi alacaklısı taşınmazın kendisine devredilmesi amacı ile tapu iptal ve tescil davası açabilir. Bu davanın diğer bir adı da tescile icbar davasıdır.

 

Satış Vaadi Sözleşmesinin konusu, tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmazlardır. Satış vaadi sözleşmesi kurulduğu tarihte, vaatte bulunan kişi sözleşme konusu taşınmazın maliki olmak zorunda değildir. Doğacak olan mülkiyet hakkına istinaden satış vaadi sözleşmesi yapılabilir.

 

Elbirliği mülkiyetine tabi bir taşınmaz üzerindeki payın satışının vaat edilmesi durumunda, payının belirli ve bağımsız bir hale gelmesinden sonra sözleşme ifa edilebilir.

 

Satış Vaadi  Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir ? Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli

 

Hukuk sistemimize göre sözleşmelerin yapılması kural olarak herhangi bir şekle tabi değildir. Ancak Borçlar Kanunumuzun 29/2 fıkrasında önsözleşmelerin ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlı olacağı hükmü yer almaktadır. Bu nedenle bir ön sözleşme olan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri resmi şekle tabidir. 24.04.1978 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında tapu sicil müdür veya memurlarının da taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecekleri belirtilmiştir. Uygulamada taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri noterler tarafından düzenlenmektedir.

Satış vaadi sözleşmeleri kişisel hak doğurur. Ayni bir etkisi yoktur. Mülkiyet hakkını karşı tarafa geçiren bir sözleşme değildir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinin Türk Medeni Kanunumuzun 1009. Maddesi uyarınca tapunun beyanlar hanesine şerhi mümkündür. Şerh ile birlikte sözleşme alacaklısı sözleşmeden kaynaklanan kişisel hakkını kuvvetlendirmiş olur ve bu hakkını üçüncü kişilere karşı ileri sürme olanağı kazanır. Bu şerh 5 yıl için geçerlidir ve bu 5 yılın dolması ile kayıttan silinir.

Mersin Avukat, Mersin Tapu Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Arazi Avukatı, Mersin Arsa Avukatı, Mersin Emlak Avukatı, Mersin İnşaat Avukatı, Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği konularında müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

 

Yıldız & Düzen Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Mersin ili başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:3 No:23 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com