Bize Ulaşın

Miras Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası

Anasayfa / Makale & Blog /Miras Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası

Mersin Miras Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası
Miras Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Günlük hayatta en çok yapılan ve gayrimenkul davalarında en sık karşımıza çıkan muvazaa türü muris muvazaasıdır. Muvazaa nedir? Muvazaa ne anlama gelir? Hukuk sistemimizde muvazaa ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. Türk Borçlar Kanunumuzda yalnızca nispi muvazaa düzenlenmiştir. Muvazaa yani danışıklık, taraflar arasında irade ile beyan arasında uyumsuzluk yaratılmışsa muvazaalı işlem söz konusu olur. Muvazaalı işlemlerde tarafların iradeleri arasında kasti olarak uyumsuzluk söz konusudur. Muvazaada tarafların amacı üçüncü kişileri aldatmaktır. Muvazaa, tarafların gerçekte istemediği bir sözleşmeyi üçüncü kişileri aldatmak maksadı ile yapmalarıdır.

Yıldız & Düzen Hukuk Bürosu olalak müvekkillerimize, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İnşaat Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin Tapu İptali ve Tescili Dava Avukatı, mirastan mal kaçırma davası, miras paylaşım davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

 

MURİS MUVAZAASI NEDİR?

Muris muvazaası, miras bırakan tarafından mirasçıların tamamını veya mirasçılardan bazılarını mirastan yoksun bırakmak amacı ile yapılan muvazaadır. Yargıtay kararlarına göre muris muvazaasını miras bırakan bizzat kendisi yapabileceği gibi vekil aracılığıyla da yapabilir. Muris Muvazaasında görünüşteki sözleşme, diğer mirasçıları aldatmak amacıyla yapılan resmi işlemdir. Asıl yapılmak istenen sözleşme ise mirasçıların miras hakkından yoksun kalmalarını sağlamak, mirasçıların mirası almasını engellemek amacı ile yapılır. Mirasbırakan mirastan mal kaçırmak, mirasçıdan mal kaçırmak için muvazaalı işlem yapabilir. Muris muvazaasının söz konusu olabilmesi için tapulu taşınmaz üzerinde yapılması gerekir. Mirasbırakan, saklı payı bulunan mirasçıları mirastan yoksun bırakmak amacıyla bağışlamak istediği taşınmazı, tapuda satış yapmış gibi göstermektedir.

 

Mirasbırakan tapulu taşınmazını, evini, arsasını, tarlasını karşılıksız olarak devretmek yani bağışlamak amacı ile tapulu taşınmazını tapuda satış sözleşmesi yaparak veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapma suretiyle devreder. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile de miras muvazaası yapılmaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl yapılır? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği için Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin Arsa Davası Avukatı, Mersin Tarla Davası Avukatı, Mersin Tapu Davası Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

MURİS MUVAZAASI DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davasında davacı kimdir? Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davasını saklı paylı olsun ya da olmasın yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, evlatlık açabilecektir. Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası mirasçılardan biri tarafından açılabileceği gibi mirasçıların tamamı da Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası açabilecektir.

 

MURİS MUVAZAASI DAVASI KİME AÇILIR?

Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davasında davalı kim olacaktır? Muris Muvazaası tapu iptali ve tescili davasının kime açılacağı miras hakkı zarar gören mirasçıların en çok merak ettiği sorulardandır. Davalı, mirasbırakandan taşınmazı devralan kişi olmalıdır. Diğer bir deyişle Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası taşınmazı devralan üçüncü kişiye açılır.

 

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası hangi mahkemede açılır? Bu soru muvazaa davası açacak kişilerin merak ettiği sorulardandır. Muris muvazaası davası muvazaaya konu olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır. Muris Muvazaası nedeniyle açılacak tapu iptali ve tescili davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Muris muvazaası davası mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilir. Mirasbırakan sağken miras muvazaası nedeniyle tapu iptal davası açılamaz.

Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davasında zamanaşımı ve hak düşürücü süre yoktur.

 

Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İnşaat Avukatı, Mersin Tapu Avukatı olarak müvekkillerimize, tapu iptali ve tescili davası nasıl açılır, tapu iptali ve tescili davası nerede açılır, tapu iptali ve tescili davası masrafı ne kadar, Mersin tapu iptali ve tescili davası avukatı, tapu iptali ve tescili davası avukat ücreti, tapu iptali ve tescili davasında avukat yüzde kaç alır, mirastan mal kaçırma davası, Mersin muris muvaazası davası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği, mersin arsa avukatı, mersin tarla avukatı, mersin arazi davası avukatı, mersin kadastro avukatı, tapu iptali dava dilekçesi konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com