Bize Ulaşın

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

Anasayfa / Makale & Blog /Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

Mersin Boşanma Davası Cevap Dilekçesi
Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

Boşanma davası açmak isteyen kişi Aile Mahkemesine boşanma talebini içeren dilekçesi ile boşanma davası açmalıdır. Boşanma davası açan eşin boşanma dilekçesi davalı eşe tebliğ edilir. Boşanma dilekçesi ve tensip zaptı kendisine tebliğ edilen davalı eşin boşanma dilekçesine cevap verme süresi boşanma dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır. Tebliğden itibaren başlayan iki haftalık süre içinde davaya cevap vermeyen davalı, dava dilekçesinde yer alan tüm husus ve iddiaları reddetmiş sayılır. Dava dilekçesine süresinde cevap verilmemesi davalının hak kaybına uğramasına neden olur. Örneğin; dava dilekçesine süresinde cevap vermeyen davalı, boşanma konusunda iddialarını ileri süremez, tazminat, nafaka talep edemez. Bu nedenle boşanmak isteyen kişilerin boşanma davası açmadan önce Boşanma alanında uzman avukattan hukuki yardım alması gerekmektedir. Mersin’de faaliyet gösteren büromuzun Aile Hukuku Departmanı, Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Aile Avukatı olarak müvekkillerine Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma Davası, Mersin Boşanma Davası Avukatları, Mersin Boşanma Avukatı Ücretleri, Boşanma Dava Dilekçesi Örneği konusunda en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Boşanma Davası ve Boşanma Avukatı

 

Boşanma dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı, tebliğ tarihinden itibaren boşanma davasına cevap vermelidir. Boşanma davasına cevap dilekçesi için Mersin Boşanma Avukatı ile çalışmakta fayda vardır. Çünkü Boşanma Davasına uzman avukat, müvekkillerinin haklarını korumak amacı ile hareket eder. Bu nedenle internetten dilekçe örnekleri bulmak yerine Boşanma alanında uzman bir Mersin Boşanma Avukatı ile çalışmakta fayda vardır.

 

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

 

Boşanma Dilekçesi Örneği, Boşanma Dava Dilekçesi, Boşanma Davasına Cevap Nasıl Yazılır, Boşanma davası cevap dilekçesinde ne yazılır gibi sorular oldukça merak edilmektedir. Aşağıda yer alan Boşanma Davasına Cevap Dilekçesi Örneği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hak kaybı yaşamamak için Boşanma konusunda uzman bir avukat ile çalışmanızda fayda vardır.

 

MERSİN .. AİLE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO     :

CEVAP VEREN

DAVALI            :

VEKİLİ               : Av. Osman Mete YILDIZ - Mersin

DAVACI           :

KONU              : Davaya cevaplarımızdan ve haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davacı ile müvekkil 01.01.1993 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır. Davacı yan boşanma amacı ile huzurdaki davayı ikame etmiştir. Dava dilekçesi müvekkile 01.01.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Süresi içerisinde davaya cevap vermekteyiz. Davacının iddialarının kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

 

Davacının huzurdaki dava bakımından aile birliğinin devamı hususunda gerekli özeni göstermemiş olduğu ve boşanma davasına dayanak olarak gösterdiği sebeplere kendi kusurlu davranışlarının neden olduğu görülecektir.

Davacının odasını ayırdığı ve evini terk ettiği kendi ikrarı ile sabittir. Müvekkil, davacının evden ayrıldığı gün davacıya ve davacının babasına gitmesini istemediğini bildirmiştir. Ancak davacı, kendisinin de kabul ettiği üzere kendi isteği ile evi terk etmiştir. Müvekkil, davacının iddia ettiği gibi davacıyı evden kesinlikle kovmamıştır.

 

Müvekkilin kişisel harcamalarını davacının ödediğine ilişkin iddialar tamamen gerçek dışıdır. Müvekkil, sigortasız çalıştığı dönemde maaşını elden almış ve aldığı tüm parasını eve bırakmıştır. Ev ihtiyaçları müvekkilin kazandığı paradan karşılanmıştır. Bu nedenle evlilik birliği içerisinde yapılan birikimler davacının hesabında bulunmaktadır.

 

HUKUKİ NEDENLER      :TMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        :Nüfus Kaydı, tapu kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, tanık beyanı, bilirkişi, yemin, isticvap ve her türlü yasal mevzuat hükümleri

TALEP ve SONUÇ             :Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle; hukuki dayanaktan yoksun mesnetsiz davanın reddini, mahkemeniz boşanma kararı verecek ise müvekkil lehine 10.000,00 TL maddi 10.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi, yargılama gideri vekâlet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasını saygı ile vekâleten talep ederiz.

Davalı Vekili

Av. Osman Mete YILDIZ

 

Mersin Boşanma Avukatı

Yıldız & Düzen Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize, Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Aile Avukatı, Mersin Çekişmeli Boşanma Avukatı, Mersin Anlaşmalı Boşanma Avukatı, Mersin Boşanma Avukatı ücretleri konusunda en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com